Szkolenia twarde

Szkolenia twarde obejmują zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych w dziedzinach ściśle związanych z wykonywaną pracą, np. obsługa maszyn i urządzeń, wiedza z zakresu BHP, przepisów prawnych, księgowości, itp.

Firmy prawie na każdym kroku wysyłają swoich pracowników na szkolenia twarde, ponieważ dobrze przeszkoleni podwładni zapewniają sukces przedsiębiorstwa oraz zdobycie przewagi nad konkurencją. Jednak należy pamiętać, że samo szkolenie nie jest wystarczające, ale jest ono środkiem ku temu, by zachęcić uczestników do dalszego rozwijania i poszerzania swoich kwalifikacji.

Business (1)

Szkolenia twarde na ogół skierowane są do wąskiego grona osób i związane są z nabywaniem konkretnej wiedzy merytorycznej.  Zakończenie kursu, a co za tym idzie zdobycie nowych umiejętności potwierdza zazwyczaj otrzymany certyfikat lub zaświadczenie.